протипухлинна активність

Прогнозування In Silico біологічної активності перефункціоналізованих похідних аміно-9,10-антрацендіонів

Здійснено комп'ютерний прогноз біологічної активності нових похідних 9,10-антрацендіону – 1,2,3-триазолів, дитіокарбаматів, гідразонів, із застосуванням програм PASS Online, Cell Line Cytotoxicity Predictor та Antiviral Compound Prediction. Показано, що для переважної більшості сполук спрогнозована протипухлинна активність, яка в деяких випадках доповнюється антивірусною.

Прогнозування біологічної дії екзофункціональних піридопіримідинів та їх анельованих аналогів

Реалізовано комп’ютерний прогноз біологічної активності екзофункціональних
піридопіримідинів та їх гетероанельованих аналогів із застосуванням програми PASS
Online. Проведено комп’ютерну (in silico) оцінку афінності такого типу систем при
використанні молекулярного докінгу, яка була порівняна із відповідними значеннями
аденозин-5’-трифосфату та відомого протипухлинного агенту – 3-метил-1,6-дифеніл-8-
(тіофен-2-іл)піридо[2,3-d][1,2,4]триазоло[4,3-а]піримідин-5(1Н)-ону. Встановлено, що для