Staphylococcus aureus

CHARACTERIZATION OF THE “ENZYMNYI” DETERGENT ACCORDING TO ABILITY OF MICROBIAL BIOFILMS DISRUPTION

The article contains the results of the research on the influences of different concentrations of working solutions of the enzyme product «Enzymnyi» on microbial biofilms Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Bacillus cereus.

Дослідження впливу електромагнітних, постійних магнітних та акустичних полів на мікроорганізми

Досліджено вплив акустичного поля (АП) та двох типів магнітних полів –
електромагнітного поля (ЕМП) та постійного магнітного поля (ПМП) – на ріст та
розмноження бактерій Escherichia coli та Staphylococcus aureus, а також дріжджоподібних
грибів Candida tenuis. Встановлено, що бактерії і гриби по-різному реагують на дію ЕМП
та ПМП, що, очевидно, зумовлено особливостями їх будови, хімічного складу та
метаболізму. На E. coli ЕМП та ПМП мають тимчасово пригнічувальний вплив, що
проявлявся тільки у першу добу після опромінення. Дріжджі С. tenuis виявились