сульфатна кислота.

Вдосконалення технологічного процесу очищення викидних газів реакторів розкладу ільменіту у виробництві пігментного титану(iv) оксиду

The possibility, technological and economic feasibility of valuable components recycling from combined-cycle emissions of ilmenite decomposition reactors are investigated. 
Досліджено  можливість,  технологічну  і  економічну  доцільність  утилізації  цінних компонентів із парогазових викидів реакторів розкладу ільменіту.