sunflower

Розроблення препаратів на основі гуматів та їх композицій з поверхнево-активними рамноліпідами для рослинництва

Отримано препарати на основі гумінових кислот, виділених з біогумусу, а також їх
композиції з біогенними рамноліпідними ПАР штаму Pseudomonas sp. PS-17. Показано,
що розроблені продукти при передпосівному обробітку насіння різних рослин (пшениці,
соняшника, сорго, гороху польового) сприяли значному підвищенню морфометричних
показників досліджуваних рослин. Результати роботи вказують на перспективність
використання створених препаратів на основі гумінових кислот та їх композицій з

Перспективи рамноліпідних поверхнево-активних речовин у технологіях вирощування соняшника

Показано, що за використання рамноліпідних ПАР штаму Pseudomonas sp. PS-17
при вирощуванні соняшника у дрібноділянкових і виробничих дослідах підвищувалися
його ростові показники та якість насіння (маса 1000 насінин, діаметр кошику, вмісту
жиру і протеїну). Встановлено також високу ефективність біоПАР на соняшнику у
виробничих дослідах порівняно зі стимулятором росту рослин Вимпел, що вказує на
перспективність використання біогенних продуктів у сучасному рослинництві. It was shown that the use of ramnolipid surfactants of strain Pseudomonas sp. PS-17 in