тендер

Інформаційна модель системи проведення тендерів великих проектів

Розглядається задача створення інформаційної системи для проведення тендерів великих проектів. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. З урахуванням поставлених задач формуються вимоги до інтерфейсу та функціональності. У статті запропоновано модель дерева прийняття рішень, згідно з яким система надаватиме поради. Значну увагу приділено опису інформаційної моделі загалом та потокам даних.

Сriminalistics description of crimes that is accomplished during public purchases in the field of health protection

A concept and maintenance of criminalistics description of crimes are considered during realization of public purchases in the field of health protection. The separate methods of committing crime are outlined at the purchase of remedies by the representatives of health protection. The separate crime actions of public servants are certain during the public purchases of remedies, medical commodities and implementation of works and services in the field of health protection.