термічне розкладання.

Шляхи підвищення енергоємності біопалива на основі торфу і біомаси

The study is devoted to the influence of effects of biomass briquetting, granulation, and heat treatment to improve the quality of biofuels. Another method of biomass treatment, such as briquetting and granulation with bonding and thermal treatment at 275-295 °С is proposed. Дослідження присвячене визначенню впливу брикетування, гранулювання та термічної обробки біомаси на якісні показники біопалива. Запропоновані нові методи переробки біомаси з використанням в’яжучого та термічною обробкою за температур 275–295 °С.