З. Я. Гнатів

Гідродинаміка фільтрування теплового агента крізь стаціонарний шар бурякового жому

Наведено експериментальні результати гідродинаміки фільтрування теплового
агента в стаціонарному шарі жому. В результаті проведених експериментів отримано
нові розрахункові залежності для визначення гідравлічного опору бурякового жому
залежно від швидкості фільтрування теплового агента і висоти шару матеріалу. Також
запропоновано розрахункові залежності для визначення коефіцієнта гідравлічного
тертя та встановлено його залежність від числа Рейнольдса. Це дасть змогу визначити