задача комівояжера

Алгоритм приєднання часткових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера

Запропоновано новий метод приєднання часкових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера. Алгоритм передбачає розбиття вхідної множини точок на підмножини. Процес розв’язання починається в певній підмножині, де розв’язок
відомий. Розв’язок у наступній (сусідній) підмножині утворюється за допомогою розширення існуючого розв’язку.

Модифікація методу мурашиної колонії для розв'язання задачі комівояжера колективом автономних агентів

Розглянуто можливість використання колективу автономних агентів для розв’я- зання задач комбінаторної оптимізації на прикладі розв’язання задачі комівояжера.