“Elitism” in the characterization Crimes

2014;
: pp. 182 – 189
Authors: 
Ivan Kohutych

The article deals with analyses of the concept of “elite”, its origin, features, types, signs etc. in the context of problems of judicial knowledge of the crimes. Moreover within further differentiated research a generalization are obtained and extrapolated into disclosure of the essence of phenomenon of “elitist offender”.

 1. В юриста “до мозга костей” Інни Богословської новий Указ Президента викликав гомеричний сміх. – 2007. – 26 квіт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.era-fm.net.
 2. Волга Вa. Политическая элита занимается только обслуживанием своего места / В. Волга // Киевский телеграф. – 2003. – № 12.
 3. Воронцова Т. Ціннісний та функціональні підходи до характеристики української політично-управлінської еліти / Т. Воронцова // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 18/ 19. – С. 95–96.
 4. Журавський В. Політична еліта України: теорія і практика трансформації / О. Кучеренко, М. Михальченко, В. Журавський. – К., 1999. – С. 177.
 5. Забужко О. Нужно растить мозги / О. Забужко // Диалог UA. – 2006. – 22 сент. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. dialogs.org.ua/ru/material/view/1/7961.
 6. Зиновьев А. Запад. Феномен западнизма / А. Зиновьев. – М., 1995. – С. 116.
 7. Канадсько-український проект сприяння доброчесності. Підсумковий звіт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.old.acrc.org.ua/file.../Canada_Ul
 8. Кашкарова Т. Кресла и деньги. Чиновничье-предпринимательский альянс держит контрольный пакет акций в политике России / Т. Кашкарова // Независимая газета. – 1997. – 2 апр.
 9. Козаков В. М. Політична еліта: особливості суб’єкт-об’єктної взаємодії механізмів формування системи цінностей державного управління в Україні / В. М. Козаков. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ji.lviv. ua/ n45texts/ kozakov.htm.
 10. Корнієнко В. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні / В. Корнієнко, В. Добіжа. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – С. 119–124.
 11. Кремень В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації / В. Ткаченко, В. Кременець. – К., 1999. – С. 421.
 12. Кухта Б. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта. – Львів, 1997. – С. 205.
 13. Кучма Л. “Мне не нужны сторонники, которые поддерживают просто действующую власть или меня лично” / Л. Кучма // Факты и комментарии. – 1999. – 15 окт.
 14. МВФ сприяє процвітанню корупції в Україні? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: spriyaye-procvitannyu-korapciyi-v-ukrayini-14535.html.
 15. Мінаков М. Якість влади: спроба оцінки українських еліт / М. Мінаков. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 16. Нова угода снайперів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// sd.org.ua/ news.php?id = 17340.
 17. Политология на российском фоне. – М., 1993. – С. 340–341.
 18. Політична еліта і політичне лідерство. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zalik.net/index.php?option=com _content&view=article&id=72:2011-03-05-12-2105&catid=39:2011-03-02-00-21-53&Itemid.
 19. Проблеми формування сучасної української еліти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // ua.textreferat.com/ referat-9860.html.
 20. Рудич Ф. Випробування асортиментом. Кого із 26 претендентів не соромно буде бачити у президентській мантії? / Ф. Рудич // Віче. – 2004. – № 9. – С. 7–11.
 21. Світова влада – Україна завтра. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ukraina-zavtra.info/svitova-vlada/.
 22. Себайн Д. Історія політологічної думки / Д. Себайн – К., 1997. – С. 97. 23. Элитарные кланы. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:ru/documents/ klan.pdf.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 182–189