Nihilismas the opposite of legal culture and deformation of justice

2014;
: pp. 118 – 122
Authors: 
Vasyl Riashko, Olena Riashko

This paper addresses the problem of the historical origins of nihilism as a social phenomenon, its development and existence of the Russian Empire and the Soviet Union and its negative effects, which take place in the modern construction of the independent Ukrainian state. Particular emphasis is on the role of the legal nihilism as the opposite of legal culture and strains of modern youth justice in Ukraine.

  1. Бачинин В. Энциклопедия философии и социологии права / В. Бачинин. – СПб.: Изд. Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2006. – 1093 с.
  2. Герцен А. О развитии революционных идей в России. Произведения 1851–1872 годов / А. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. – Т. 7. – 452 с.
  3. Макарова О. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: реалії сьогодення / О. Макарова // Підприємство, господарство і право. – 2009. – № 1 (157). – С. 76–78.
  4. Мелех Л. Правовий нігілізм як інваріант української правосвідомості / Л. Мелех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – С. 48–55.
  5. Проць О. Прояви правового нігілізму у студентської молоді в Україні / О. Проць // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. література. – Вип. 58. – 2011. – С. 118–124.
  6. Ряшко О. Соціальні фактори і чинники та їх вплив на негативний імідж міліції / О. Ряшко // Проблеми державотворення та правотворення в Україні (в контексті порівняльного правознавства та права на приватність): матеріали круглого столу. – Л.: ЛьвДУВС, 2009. – С. 218–225.
  7. Скакун О. Юридический научно-практический словарь-справочник / О. Скакун. – Харьков, 2007. – 488 с.
  8. Тригубенко Г. Термін “нігілізм”: історія та сучасність / Г. Тригубенко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 129–131.
  9. Философская энциклопедия / гл. ред. Ф. Константинов. – М.: Советская энциклопедия, 1962. – Т. 2. – 576 с.
  10. Цьолух С. Мислителі Європи / С. Цьолух. – Вінниця: Саміздат, 2011. – 664 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 118–122