Certain aspects of criminal procedure in a form of private accusation

Authors: 
Svitlana Soroka

The article is dedicated to the review of topical questions of criminal procedure that arise while application of legal institute of private accusation. Besides, certain issues of procedural employment of criminal proceedings in a form of private accusation according to the criminal procedure of Ukraine. The author accentuates on procedural status of the victim in criminal procedure in a form of private accusation.

  1. Нор В. Т. Публічність і диспозитивність у кримінальному процесі України: суть, пріоритети, взаємодія, сфера дії. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=0&d=319.
  2. Шейфер С. А., Петрова Н. Е. Проблемы реформування производства по делам частного обвинения в духе расширения частных начал в уголовном процессе РФ // Государство и право. – 1999. – № 6.
  3. Михайленко О. Публічне та приватне обвинувачення. Історія зародження, співвідношення та розвиток // Прокуратура, людина, держава, – № 3(33). – березень 2004. – С. 36–40.
  4. Яновська О. Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінально-процесуальним кодексом України // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 242–245.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 154–158