Natural-law views boris nikolaevich chicherin on the state and law

Authors: 
Iryna Hyryla

The article highlights the life and career of the famous jurist Boris Nikolaevich Chicherin, his main natural and legal views on the state and law.

  1. Валицкий А. Моральність і право в теоріях лібералів початку XX ст. / А. Валіцького // Питання філософії, 1991. – № 8. – С. 30–38.
  2. Електронний ресурс: Вчення про державу Чичерін і Кавелін – http://ua-referat.com/%D0%92%D1%87%D0/
  3. Чижки С. Л. Охоронний лібералізм Б. М. Чичеріна та проблема співвідношення свободи, порядку і права / С. Л. Чижки // Право і політика, 2008. – № 10. – С. 250–257.
  4. Чичерин Б. Н. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 т. и 4 доп.). – СПб., Т. 80. – 1907. – 1123 с.
  5. Чижки С. Л. Вчення Чичеріна про особистості і свободі / С. Л. Чижки // Полігнозіс, 2008. – № 3. – С. 37–49.
  6. Величко А. М. Вчення Б. М. Чичеріна про право і державу / А. М. Величко. – СПб.: Санкт-Петербурзький державний університет, 1995. – 125 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 381–384