Anti_extremism: criminal law aspects

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 
V. L. Ortynskyi

In the article the theoretical aspects of the anti-extremism criminal legal position.
Describes the signs that distinguish from other anti-state extremism and terrorism. Identify
ways of increasing the efficiency of legal regulation of combating criminal (violent) extremism
on the analysis of enforcement in that area

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”: Указ Президента
України від 26.05.2015 р. № 285/2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
[http://www.rnbo.gov.ua/documents/369.html]. 2. Аналітична доповідь Національного інституту
стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради
України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки”. – К.:
НІСД, 2014. – 148 с. 3. Про Заяву Верховної Ради України “Про відсіч збройній агресії Російської
Федерації та подолання її наслідків”: Постанова Верховної Ради України від 21.04.2015 р.
№ 337-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 22. – Ст. 153. 4. Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної
безпеки України”: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015]. 5. Про боротьбу з тероризмом:
Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. –
Ст. 180. 6. UK Preventing Violent Extremism Programme – Winning hearts and minds 2007.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://resources. cohesioninstitute. org. uk/ Publications/
Documents/ Document/ DownloadDocumentsFile. aspx? recordld=133&file=PDFversion]. 7. Про основи
національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної
Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351. 8. Загальна декларація прав людини. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015].