Responsibility for the illegal labor migration: international legal grounds

2017;
: 241 - 245
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In the article the term “illegal labor migration”, to its legal basis. Identified and analyzed the dependence of origin of illegal migration of international legal grounds and responsible for its execution.

1. Gerasimov S. A. Pravovye osnovy readmissii : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti “Yurisprudentsiya” [Legal basis for readmission: textbook for students enrolled in the specialty "Jurisprudence"] S. A. Gerasimov, L. I. Belyavskaya, S. A. Akimova ; pod red. I. N. Glebova, A. S. Prudnikova.Moscov:YuNITI-DANA:Zakon i pravo Publ,2010. 159 p. 
2. Pravonarusheniya v sfere migratsii : klassifikatsiya, dokazatel'stva, proizvodstvo : ucheb. posobie dlya studentov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti “Yurisprudentsiya” [The offenses in the field of migration: classification, evidence production: Textbook. allowance for students enrolled in the specialty "Jurisprudence"] ; pod red. A. S. Prudnikova. Moscov:YuNITI-DANA:Zakon i pravo Publ, 2010.135 p. 
3. Uhoda pro spivpratsyu derzhav-uchasnyts' Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav v borot'bi z nezakonnoyu mihratsiyeyu vid 06.03.1998 roku [Agreement on cooperation of the Commonwealth of Independent States in the fight against illegal migration from 06.03.1998 year.]. Availableat: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_078. 
4. Segal U. Immigratsiya v SShA : doklady i stat'i vedushchikh sektsii i dokladchikov mezhdunarodnoi konferentsii [Immigration in the US dokladы LEADING articles and sections and dokladchykov mezhdunarodnoy conference]. Migration and Development. Moscov: MGU Publ, 2007. Vol. 20. pp. 212 231. 
5. Lendsness K. Tseli i metody immigratsionnoi politiki SShA [Objectives and methods ymmyhratsyonnoy US policy]. K. Lendsness, 
K. N'yuland. Myhratsyonnaya policy zapadnыh countries: alternatives to Russia. pod red. G. Vitkovskoi. Moscov: Gendal'f Publ, 2002. pp. 54–57. 
6. Replacement Migration: Isasolutiontodecliningandageing populations? [Replacement Migration: Isasolutiontodecliningandageing populations?]. N.Y. : UN, 2000 (ESA/P/WR.160). 
7. Polyan P. Opyt immigratsionnoi politiki gosudarstva i polozhenie inostrantsev v Germanii [The experience of the immigration policy of the state and the status of foreigners in Germany]. Immigration polіtika Western countries: options for Russia. Moscov: Gendal'f Publ, 2002. 264 p. 
8. Global Appeal 2001 [Global Appeal 2001]. UNHCR. Geneva Publ, 2000. p. 13. 
9. Kuzenko V. M. Yevropeys'kyy dosvid rehulyuvannya immihratsiynym protsesom [The European experience of immigration regulation]. Interaction of citizens and law enforcement authorities in the context of the rule of law, legal, historical, philosophical and psychological aspects: abstracts of Ukrainian scientific conference (15 May 2008). Lviv: LvDUVS Publ, 2008. p. 174. 
10. Lebedeva M. M. “Perekhodnyi vozrast” sovremennogo mira ["Perehodnыy vozrast" sovremennoho world]. M. M. Lebedeva, A. Yu. Mel'vil'. Moscva, 2000. 567 p.

 

Y. Volosko «Responsibility for the illegal labor migration: international legal grounds» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/responsibility-illegal-labor-migration