Measures of fighting anti-diploma at the time of knowledge in the field of business

2018;
: pp. 4-10
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the concept and content of counteraction during the investigation
of crimes in the sphere of official activity. The analysis of separate normative-legal acts
concerning overcoming of such counteraction is analyzed. The basic legal and forensic means
of overcoming the counteraction committed by the officials during the investigation of crimes
are determined. Specific tactical techniques used to overcome the counteraction during the
investigation of these crimes are outlined.

1. Dovіdka pro stan zlochinnostі v Ukrainі za 2015 r. [Statement of Crime in Ukraine for 2015]. Kyiv. General'na prokuratura Ukraini Publ, 2016. 136 p.

2. Zuykov G. G. Ispolzovanie dannykh o sposobakh soversheniya prestupleniy v deyatelnosti organov okhrany obshchestvennogo poryadka po predotvrashcheniyu prestupleniy. [Use of data on methods of committing crimes in the activities of public order protection bodies to prevent accidents]. Trudy VSh MOOP SSSR Publ, 1968. Vol. 21. pp. 54–67.

3. Golunskiy S. A., Shaver B. M. Kriminalistika. Metodika rassledovaniya otdelnykh vidov prestupleniy. [The method of investigation of certain types of crimes]. Moskva, 1939. P. 12.

4. Tanasevich V. G., Obraztsov V. A. O kriminalisticheskoy kharakteristike prestupleniy.Voprosy borby s prestupnostyu. [On the Criminalistic Characteristics of Crimes], 1976. Vol. 25. pp. 94–104.

5. Belkin R. S. Kurs sovetskoy kriminalistiki. Ucheb. Posobie dlya vuzov. 3-e izd. Dopolnennoe. [Course of Soviet Forensic Science]. Moskva. YuNITI-DANA Zakon i pravo Publ, 2001. 837 p.

6. Karagodin V. N. Preodolenie protivodeystviya predvaritelnomu rassledovaniyu. [Overcoming counteraction to preliminary investigation]. Sverdlovsk. Izd-vo Uralskogo un-ta Pub, 1992. 327 p.

7. Belkin R. S. Predmet. Sistema. Zadachi i metody sovetskoy kriminalistiki. V sb. Kriminalisticheskaya ekspertiza. [The subject, system, tasks and methods of Soviet criminology]. Moskva. VSh MOOP RSFSR Publ. Vol. 1, 1966. 168 p.

8. Nastіlna kniga slіdchogo. M. P. Panov, V. M. Shepіtko. V. O. Konovalova [ta іn.] 3-ge vid. pererob. і dop. [The investigator's desk book]. Kyiv. Vid. dіm. Іn Yure Publ., 2011. 736 p.

9. Davydov V. I. Psikhologicheskie priemy doprosa obvinyaemogo / V. І. Davidov, L. B. Fіlonov. [Psychological methods of interrogation of the accused]. Moskva. Voprosy psikhologii Publ., 1966. Vol. 6. P. 112.юь.

Ortinski V. "Measures of fighting anti-diploma at the time of knowledge in the field of business" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/measures-fighting-anti-diploma-time-knowledge