Volume 2, Issue 1, 2020

In this issue

(19 articles)
Olena Kaydanovska, Halyna Lysiak
106-115
Olha Kryvoruchko, B. Cherkes, A. Kolomyeycev
143-149