Committees

International Advisory Committee

Dieter Klaus Becker (Germany)

Ulrich Bismayer (Germany)

Yuriy Bobalo (Ukraine)

Andrzej Suchocki (Poland)

Mykola Vakiv (Ukraine)

Matteo Leoni (Italy)

Henryk Sobczuk (Poland)

Roman Gladyshevskii (Ukraine)

Anatolii Belous (Ukraine)

Yuri Grin (Germany)

 

Programme committee

Eugeniusz Zych (Poland)

Nikolay Kuleshov (Belarus)

Takeshi Morita (Japan)

Marc Fontana (France)

Manfred Martin (Germany)

Holger Fritze (Germany)

Marek Godlewski (Poland)

Evangelos Hristoforou (Greece)

Anatoliy Senyshyn (Germany)

László Kovacs (Hungary)

Gunnar Suchanek (Germany)

Andriy Luchechko (Ukraine)

Vitaliy Mykhaylyk (United Kingdom)

Wojciech Paszkowicz (Poland)

Sergii Ubizskii (Ukraine)

Leonid Vasylechko (Ukraine)

Dmytro Sugak (Ukraine)

Ivan Solskii (Ukraine)

Yaroslav Zhydachevskyy (Ukraine/Poland)

Anatoli Popov (Latvia)

Agata Kamińska (Poland)

Marek Berkowski (Poland)

Will be updated

 

Local Organizing Committee

Sergii Ubizskii (Chairman)

Nataliya Martynyuk (Scientific Secretary)

Leonid Vasylechko

Dmytro Sugak

Oleh Buryy

Uliana Yakhnevych

Mykhaylo Shpotyuk

Vasyl Hreb

Stepan Hurskii

Liliia Mysiv