Września 24 – 25, 2020


VІ Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe «Wschodnia Polityka Unii Europejskiej: osiagniecia, wyzwania i perspektywy»

Forum-ua-pl-6

Lwów, Ukraina

Data konferencji: 24-25 września 2020 r.
Miejsce: Lwów (główny korpus Politechniki Lwowskiej, sala aktowa (główna aula), Lwów, ul. S. Bandery, 12).
Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski

Zapraszamy do udziału w VI Ukraińsko-Polskim Forum Naukowym, które odbędzie się we Lwowie w dniach 24-25 września 2020 r. Forum jest wspólnym projektem Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Narodowego «Politechnika Lwowska» (Ukraina) oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska). Coroczne naukowe przedsięwzięcie jest skuteczną platformą do nawiązywania ukraińsko-polskich stosunków, zarówno na płaszczyźnie edukacyjno-naukowej jak i współpracy w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego oraz władz państwowych różnych szczebli.

Celem tegorocznego forum jest omówienie aktualnych problemów: politycznych, ekonomicznych, z zakresu bezpieczeństwa, a także międzyludzkiego i społeczno-kulturalnego wymiaru Wschodniej polityki UE, znalezienie efektywnych mechanizmów współpracy, które pomogą w realizacji proeuropejskich celów wyznaczonych przez Ukrainę oraz wzmocnienie polsko-ukraińskich stosunków.