Calculation metod of regulatory areas of outer roof drainage for Transcarpathian oblast’a area

SA.
2015;
: pp. 263 - 273
Автори: 
Kinash R., Huk Y.

Lviv National Polytechnic University, Department of Architectural constructions, Uzhgorod National University

Наведено методику обчислення нормативних площ даху систем зовнішнього водовідведення з підвісними лійками, що зароблені в конструкцію даху або встановлені в надкарнізних лотках, з використанням результатів 125-річних (1889–2014 рр.) спостережень за опадами на 9 метеостанціях Закарпатської області.

1. Андреева Г. К. Некоторые вопросы построения климатических карт / Г. К. Андреева, В. Н. Бабиченко. – К.: Укр НиГМИ. 1974. – Вып. 13. – С. 106–116 2. Бабиченко В. Н. Климат Ужгорода / В. Н. Бабиченко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 190 с. 3. Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем / М. И. Будыко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 351 с. 4. Бучинский И. Е. Климат Украины / И. Е. Бучинский. – Л.: Гидрометеоиздат, 1960. – 130 с. 5. Гук М. І. Клімат Української РСР / М. І. Гук, І. К. Половко, Г. Ф. Прихотько. – К.: Радянська школа, 1958. – 72 с. 6. Гук Я. С. Визначення рекомендованих нормативних параметрів тиску для населених пунктів, окремих вершин і перевалів Закарпатської області / Я. С. Гук. – Ужгород: Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. Вип. 19, 2006. – С. 206–208. 7. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. Будівельний стандарт України: ДСТУ НБ В.1.1-21:2010 . – К.: 2010. – 55 с. 8. Закарпатська область. Загальногеографічна карта м-б 1:250 000 – К.: АГП, 2006. – 1 лист. 9. Кінаш Р. І. Методика визначення параметрів будівельної кліматології для населених пунтків, вершин і перевалів Закарпатської області / Р. І. Кінаш, Я. С. Гук. – Львів: Problems of the Technical Meteorology, 22–26 may, 2006. – P. 50–56. 10. Kinash R. Technique of Determination the Parameters of snowloads for Towns, peaks and Passes of Carnation region / R. I. Kinash, J. S. Huck. – Canada: Snow Engineering VI, june 1-5, 2008. 11. Пащенко Н. Е. “Инженерное оборудование зданий и сооружений”, учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1981. – 344 с. 12. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування: ДБН В.1.2-2:2006 – К.: Мінбуд України, 2006. – 35 с. 13. “Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования”: СниП 2.01.07-85 – М.: Стройиздат, 1985. – 35 с. 14“Строительная климатология и геофизика”: СНиП 2.01.01.82 – М.: Стройиздат. – 1983, 136 с. 15. Канализация. Наружные сети и сооружения: СНиП II-32-74 – М.: Стройиздат, 1975. – 94с. 16. СНиП2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (взамен СНиП II-32-74). 17. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część PN-EN 12056-3:2002P 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 18. ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013, 128 с. 19. PN-B01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 20. Справочник по климату СССР. Вып.10. Украинская ССР. Часть IV. Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров. – Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1992.