Development of recreational areas within the landscape of Skole district, Lviv region

SA.
2015;
: pp. 143 - 153
Authors: 
Onufriv Y.

Lviv Polytechnic National University, Urban Planning and Urban Design Department

 

У статті досліджено взаємозв’язок ландшафтно-просторової та планувальної структури території рекреаційного призначення на рівні районного планування. В контексті тематики детальніше описано особливості ландшафтно-просторової організації комплексів зимової рекреації в Сколівському районі Львівської області.

1.Проект ДБН Б.1.1-…-2011. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях.  Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2011;

2. Панченко Т. Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура: монографія / Т. Ф. Панченко. – К.: Логос, 2009. – 176 с.: іл. – Бібліографія: с. 175176;

3. Географічна енциклопедія України: у 3-х т. / ред. кол. О. М. Маринич (відповідальний редактор) та ін. – К.: Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1990. – Т.2;

4. Пояснювальна записка до Схеми планування території Сколівського району Львівської області. Основні параметри розвитку економіки та рекреаційно-оздоровчої і спортивної сфери діяльності, потреби в територіях // ДП ДІПМ “Містопроект”, АПМ №2, Львів (в розробці);

5. Кепеняк Н. М. Гідрологічна мережа національного природного парку “Сколівські Бескиди” та її використання в рекреації / Н. М. Кепеняк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології: науковий журнал.  Вип. № 34, Харків  2013.;

6. Коберніченко Т. Рекреаційний потенціал гірських сіл Львівської області / Т. Коберніченко // Вісник Львів. Нац. ун-ту ім. І. Франка, Серія геогр. Вип. № 37.  Львів, 2009;

7. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / П. С. Гнатів, М. П. Козловський, О. Г. Марискевич та ін. / під ред. М. А. Голубця. – Львів: Поллі, 2007. – 288 с.;

8. Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія / В. Слободян. – Львів, 1998. – 864 с;

9. Офіційний сайт Сколівської районної державної адміністрації [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://skole-region.org.ua/;

10. Смаль І. В. Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять / І. В. Смаль, В. В. Смаль // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля, Київський національний університет культури і мистецтв, 4–6 червня 2004 р.;

11. Шульга Г. М. Архітектурно-планувальна організація гірськолижних комплексів (на прикладі Українських Карпат): дис. на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури / Г. М. Шульга.  Київ, КИСИ, 1990; 12. HorizontAL. Гірськолижні об’єкти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://horizont-al.com/.