Natural landscape complex “Citadel”

SA.
2015;
: pp. 133 - 142
Автори: 
Maksym’yuk T., Didyk V., Hrytsak М.

Lviv Polytechnic National University, Department of Urban Planning

 

Розглянуто етапи формування території природно-ландшафтного комплексу “Цитадель” у Львові та особливості його функціонального зонування сьогодні. Запропоновано концепцію його архітектурно-планувальної організації з влаштуванням мілітарного парку “Цитадель”, а також вирішення ландшафтними засобами його меморіально-пам’яткової функції.

1.Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич. – Львів: Каменяр, 1991. – С. 167.

2. Бірюльов Ю. Архітектура Львова. Час і стилі ХІІІ-ХХІ ст. / Ю. Бірюльов. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 720.

3. Вуйцик В. Матеріали історико-бібліографічних досліджень та архівних пошуків “Пам’ятка архітектури” / В. Вуйцик // Охоронний № 724 М. Комплекс Цитадель у Львові. Північна вежа. Том ІІ. Книга  2. – Львів: Укр. спец. наук.-рест. проек. ін “Укрзахідпроектреставрація”, Львівська комплексна архітектурно-реставраційна майстерня, 1988. – 6 с.

4. Піняжко Т. Львівська Цитадель / Т. Піняжко. – Львів: ПП “Кварт”, 2008. – С. 5–87.

5. Юрчакевич М. До історії львівської Цитаделі / М. Юрчакевич // Галицька брама. Фортифікації Львова. № 3 (39), березень 98 – С. 24–26.

6. Вуйцик В. Львівська Цитадель / В. Вуйцик // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – Львів: Ін-т “Укрзахідпроектреставрація”, 2005. – Ч. 15.

7.Оконченко І. Львівська Цитадель як прояв мілітарної політики Австрії середини ХІХ ст. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – С. 213.

8. Гронський Й. Львівська Цитадель // Жовтень. – 1986. – № 6. – С. 99–101.

9. Дідик В. Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об’єктів: композиція та естетичні засади: навч. Посібник / В. Дідик, Т. Максим’юк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 222, іл. 7.8.