The organization of recreational recovery еstablishments and places of rest in the Lviv suburbs

SA.
2015;
: pp. 154 - 159
Автори: 
Rusanova I., Danylko N.

Lviv Polytechnic National University, Department of Urban Planning

В статті проаналізовано сучасний стан рекреаційно-оздоровчих закладів приміської зони Львова, виявлено проблеми, що гальмують їх подальший розвиток. Розглянуто особливості рекреаційної діяльності на приміських територіях та перспективний розвиток її нових форм і видів.

Шуляк В. В. Про сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні / В. В. Шуляк // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2006. – Вип. 23. – С. 358361.

Підколодна М. М. Рекреаційні комплекси: конспект лекцій / М. М. Підколодна, А. А. Реб’єв, І. А. Полчанінова. – Харків: КНАМГ, 2010. – С. 116.

Родичкин И. Д. Архитектура и отдых / И. Д. Родичкин, И. Н. Седак // Вопросы градостроительного проектирования. – К.: Будівельник. – 1974. – С. 103–108.

Крижановская Н. Я. Градостроительная характеристика рекреационных систем для детей и молодежи / Н. Я. Крижановская, О. С. Сокальськая // Комунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 1996. – Вып. – С. 36–38.

Bajwoluk T. Tereny rekreacji jako obszar interwencji w strefie podmiejskiej / T. Bajwoluk. – K.: Czasopismo techniczne, 2011. – С. 153–160.

Криницька Н. Г. Особливості лісових рекреаційних ресурсів Львівщини / Н. Г. Криницька // Наук. вісник Укр. держ. лісотехнічного університету. 2004. – Вип. 14.2. – С. 184–190.