The problems of saving and changing facades of Lviv multi-flat houses at the edge of ХІХ–ХХ centuries

SA.
2015;
: pp. 196 - 203
Authors: 
Linda S., Pekarchuk O.

Lviv Polytechnic National University, Chair of Architectural Design

 

У статті досліджено особливості змін фасадів багатоквартирних будівель кінця ХІХ – початку ХХ ст. протягом їх експлуатації. Розглянуто методи та напрями збереження, відновлення та зміни архітектурно-художнього образу будинків.

  1. Архів “УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ” спр. Л-343-52, інв. № 10241 “Будинок № 26 на пр. Шевченка у м. Львові. Ескізний проект реставрації фасадів. Робочі креслення опорядження фасадів та технологічні схеми реставрації”. 
  2. ДАЛО, ф. 2, оп. 1, спр. № 3737 “Будинок на вулиці Дорошенка, 17”.
  3. ДАЛО, ф. 2, оп. 1, спр. №4703 “Будинок на вулиці Шептицьких, 6”.
  4. ДАЛО, ф. 2, оп. 2, спр. №4604 “Будинок на вулиці Куліша, 9”.
  5. ДАЛО, ф. 2, оп. 3, спр. № 693 “Будинок на вулиці І. Франка, 7”.
  6. Евстратенко С. И. Принципы допустимых трансформаций фасадов исторических зданий крупных городов (на примере г. Ростова-на-Дону): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. арх.: спец. 18.00.01 “Теория и история архитектуры, реставрация
  7. реконструкция историко-архитектурного наследия”/ С. И. Евстратенко. – СПб., 2007. – 22 с.Житлові будинки.
  8. Реконструкція та капітальний ремонт. ДБН В.3.2-2-2009 – [Чинний від 2010-01-01] – К.: Мінрегіонбуд України, 2009 – 16 с. – (Державні будівельні норми України).Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: учебник для строительных вузов / В. Н. Кутуков. – М.: Высш. школа, 1981. – 263 с., ил.
  9. . Режеп В. Е. Проблемы реконструкции исторических зданий / В. Е. Режеп // Реконструкція житла: збірник наук. праць. – 2006. – №5 – 212-215 с.
  10. Baroque Court Apartments / OFIS arhitekti [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archdaily.com/203848/baroque-court-apartments-ofis-arhitekti/.