Renovation and aesthetic changes in the interior of the Dormition of the Mother of God сhurch in Lviv, the evolution of its development

SA.
2015;
: pp. 240 - 246
Автори: 
Radomska V., Tyrpych I.

Lviv Polytechnic National University, Departament of Design and Architecture Basic, Kyiv National Academy of Art and Architecture

Розглянуто еволюцію розвитку архітектурного комплексу церкви Успіння Богородиці (м. Львів). Виявлено основні етапи реноваційно-естетичних змін в інтер’єрному середовищі церкви та заакцентовано на конкурсі 1911 р. по естетичній реконструкції художнього та предметного наповнення церкви за участю відомого львівського монументаліста Модеста Сосенка (1875–1920). Основна ціль дослідження – на прикладі однієї архітектурної пам’ятки виявити історіографію естетично-реноваційних змін, які супроводжують будь яку нерухому пам’ятку протягом певного хронологічного періоду.

1. Барвінський О. Ставропигійська церква Успіння Пр. Богородиці у Львові і заходи коло її обнови і прикраси / О. Барвінський // Збірник Львівської Ставропігії. – Львів: Ставропигія, 1921. – 345 c. 2. Вуйцик В. Архітектурний ансамбль Успенського Братства / B. Вуйцик // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”, число 14. – Львів: “Місіонер”, 2004. – 328 с. 3. Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток // Наукові доповіді VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2008. – 367 с. 4. Теорія та практика дизайну: збірник наукових праць – К. : Дія, 2013. – Вип. 3. – 172 с. (Радомська В. Р., Тирпич І. А. “Українські митці першої чверті ХХ століття на тлі Краківської академії мистецтв”). 5. Німців М.-Д. Ансамбль Братства Ставропегії: церква, каплиця, вежа / М.-Д. Німців. Церкви Львова. Архітектурні примітки. ч.І / Торонто-Львів, 1984–1992. – С. 180 з іл. (репринт) 6. ЦДІАУ у Львові. - ф.129, оп.2, спр. 1401, арк. 5,8; спр. 1405. арк. 7,8;ф. 166, оп. 1, спр.890,с. 52;ф.201,оп.16,спр. 2928, с. 17. 7. Шараневич И. Исторический очерк о ставропигийской церкви Успения Богородици // Юбилейное издание в память 300 летняго основания Львовского Ставропигийского Братства. – Львов, 1886. – Вип. І.