Tatiana Maksym’yuk – in harmony with nature

SA.
2015;
: pp. 285 - 291
Автори: 
Posatskyy В.,

Lviv Polytechnic National University, Department of Urban Planning

Розглянуто життєвий і творчий шлях архітектора і педагога Тетяни Максим’юк. Проаналізовано її архітектурно-ландшафтні твори, виокремлено їх характерні риси.

1. Ремешило-Рибчинська О. Виднокраї архітектора Тетяни Максим’юк / Ореста РемешилоРибчинська / Творчість архітектора та педагога Тетяни Максим’юк // Науковий семінар Комісії архітектури та містобудування Наукового Товариства імені Шевченка. Ювілейне засідання. 25 березня 2014 р. Програма та тези доповідей. – Львів, 2014. – С. 25. 2. Олег Лясковський, Костянтин Малярчук / / Практичний досвід архітектурного проектування в СПКБ. – с. 23. 3. Жирнов А. Проект парку, який випередив час / Анатолій Жирнов. – с. 19. 4. Соснова Н. Роль архітектора та педагога Тетяни Максим’юк у становленні лекційного курсу “Ландшафтна архітектура” у львівській архітектурній школі / Надія Соснова // Там само – С. 17. 5. Дида І. Роль архітектора та педагога Тетяни Максим’юк у становленні лекційного курсу “Ландшафтна архітектура” у львівській архітектурній школі / Ірина Дида // Там само – С. 21.