Архітектурно-просторова організація вулиці Проскурівської міста Хмельницького

SA.
2015;
: сс. 114 – 120
Authors: 
Ідак Ю. В., Білінська О. Б., Янишин Т.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури

У статті розглянуто питання щодо визначення ролі історичної споруди у м. Хмельницькому на вул. Проскурівській у структурі міста на макрорівні, зроблено комплексна оцінка стану споруди, досліджено композиційні особливості фасаду, оцінено її історичне значення.

1. Вачевський М. В. Розвиток рекреаційної сфери в Карпатському регіоні / М. В. Вачевський, О. М. Свінцов, В. Ф. Кузнєцов // Український бальнеологічний журнал. – 2001. – № 1. – С. 99–104. 2. Коробов В. Экологический туризм / В. Коробов. 3. Кравців В. С. Рекреаційна політика Карпатського регіону / В. С. Кравців, В. К. Євдокименко, М. М. Габрель. – Чернівці: Прут, 1995. – 68 с. 4. Мазур Ф. Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону): навч. посібник / Ф. Ф. Мазур. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 96 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/mazur.htm. 5. Горин Г. В. Сталий розвиток економіки / Г. В. Горин. – 2012. – № 4 (14). – С. 125–131. 6. Характеристика рекреаційнотуристичного потенціалу Західного регіону України. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/goryn.htm..