До питання закономірностей пропорціювання фасадів будівель Львова 1870–1930-х рр.

SA.
2015;
: сс. 29 – 35
Authors: 
Казанцева Т. Є., Антонюк У. О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури

На основі проведеного пропорційного аналізу фасадів будівель Львова 1870–1930-х рр. встановлено деякі закономірності пропорціювання фасадів, властиві тогочасним архітектурним напрямам.

1. Архітектура Львова: Час і стилі. XIII–XXI ст. – Львів, 2008. – С. 153–340. 2. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії / Ю. Бірюльов. – Львів, 2005. – С. 20–86. 3. Ідак Ю. В. Основні типи композиційного вирішення фронту забудови історичної частини Львова // Зб. наук.-теор. пр. “Етнокультурні процеси в урбанізованому середовищі українського міста у ХХ ст.” – Івано-Франківськ, 2004. – С. 124–127. 4. Лінда С. М. Аналіз архітектурних розв’язків фасадів прибуткових будинків у Львові в період історизму // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка” № 358 “Архітектура”, 1998. – C. 173–178. 5. Cielątkowska R. Architektura i urbanistyka Lwowa II Rzeczypospolitej. – Zblewo, 1998. 6. Lewicki J. Między tradycią a nowoczesnością: Architektura Lwowa lat 1893–1918. – Warszawa, 2005. 7. Шевелёв И. Принцип пропорции. О формообразовании в природе, мерной трости древ. зодчего, архит. образе, двойном квадрате и взаимопроникающих подобиях. – М., 1986. 8. Krier R. Architectural Composition. Stuttgart, 2010. 9. Бірюльов Ю. Захаревичі: Творці столичного Львова. – Львів, 2010. – С. 154–158.