Основні функціональні засади проектування центрів виховання молоді типу “пансіон”

SA.
2015;
: сс. 83 – 94
Authors: 
Іванов-Костецький С. О., Семків О. Я.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища

Розглянуто передумови і основні функціональні засади проектування центрів виховання молоді для дітей віком 0 – 16 років на базі школи “закритого типу”.

1. Бережницький І. Пам’ятник Митрополитові: погляд з-за океану / І. Бережницький [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbruc.eu. 2. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів: ДБН В.2.2-3-97. – К.: Мінрегіонбуд України. 3. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів: ДБН В.2.2-4-97. – К. : Мінрегіонбуд України. 4. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров’я: ДБН В.2.2-10-2001. – К. : Мінрегіонбуд України; 5. ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. – К.: Мінрегіонбуд України. 6. Нойферт Е.. Строительноепроектирование /за ред. канд. техн. наук З. И. Эсторова и канд. арх. Е. С. Раевой. – Москва: Стройиздат, 1991. 7. Marjan Hessamfar & Joe Verons architectes associes. WelfareCentreforChildrenandTeenagers [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archdaily.com. 8. CEBRA. Children’sHome [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archdaily.com. 9. CEBRA. SmartSchool [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://waaaat.welovead.com. 10. Служба у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації. Зведений звіт про рух контингенту дітей притулків для дітей за 2014 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://loda.gov.ua.