Особливості архітектурно-просторового вирішення оборонних храмів Галичини

SA.
2015;
: сс. 197 – 210
Authors: 
Чень Л. Я.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

Досліджено та визначено основні типи оборонних церков Галичини. Розкрито архітектурно-просторові особливості оборонних храмів та своєрідність їх пластичного вирішення.

1. Вечерський В. В. Замки и крепости Украины / В. В. Вечерський. – К.: Балтия-Друк, 2005. – 15 с. 2. Вуйцик В. С. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові / В. С. Вуйцик. – Львів: Каменяр, 1991. – 175 с. 3. Годованюк О. М. З досліджень Дерманського архітектурного комплексу українське мистецтвознавство / О. М. Годованюк. – К. : Наукова думка, 1974. – Вип. 6. 4. Нариси історії архітектури Української РСР; Дожовтневий період. – К. : Держвидав, 1957. – С. 62–103. 5. Крощенко Л. Святогірський Усперський монастир в с. Зимне. З історії української реставрації Л. Крощенко, Б. Осадчий. – К. : Українознавство, 1996. – С. 74–81. 6. Прибєга Л. В. Кам’яне зодчество України: Охорона та реставрація / Л. В. Прибєга. – К.: Будівельник, 1993 – 72 с. 7. Лесик О. В. Замки та монастирі України / О. В. Лесик. – Львів: Світ, 1993. – 174 с. 8. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич. – Львів, 2007. – С. 98. 9. Трегубова Т. О. Львів. Архітектурно-історичний нарис / Т. О. Трегубова, Р. М. Мих. – К. : “Будівельник”, 1989. – С. 77. 10. Історія української архітектури / за ред. В. Тимофієнка. – Київ : “Техніка”, 2003. – С. 140. 11. Там само. – С. 77. 12. Памятники градостоительства и архитектуры Украинской ССР в 4 томах, т. 2. – Киев : “Будівельник”, 1985. – С. 246. 13. Там само. – С. 246. 14. Тернопіль.1540–1944. Історико-краєзнавча хроніка. Частина І. 15. Там само. 16. Памятники градостоительства и архитектуры Украинской ССР в 4 т. – Т. 4. – Киев : Будівельник, 1986. – С. 38. 17. Памятники градостоительства и архитектуры Украинской ССР в 4 т. – Т. 4.– Киев: “Будівельник”, 1986. – С. 14. 18. “Галицька брама”, № 109–111. 19. Памятники градостоительства и архитектуры Украинской ССР в 4 т. – Т. 4. – Киев: “Будівельник”, 1986. – С. 59. 20. Там само. – С. 60. 21. о.др Й. Кладочний. Коротко про Бучач. – Канада, 1990. – С. 5. 22. Памятники градостоительства и архитектуры Украинской ССР в 4 т. – Т. 4. – К.: “Будівельник”, 1986. – С. 61. 23. Там само. – С. 64. 24. Там само. – С. 65. 25. Там само. – С. 65. 26. Там само.– С. 84. 27. Там само. – С. 84; 28. Там же. – С. 44. 29. Там само. – С. 47. 30. Вуйцик В. Святоуспенська Унівська лавра монахів студитів. Буклет / В. Вуйцик. – Львів. – С. 1. 31. Історія української архітектури / за ред. В. Тимофієнка. – Київ: “Техніка”, 2003. – С. 171. 32. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР в 4 т. – Т. 4., Киев: “Будівельник”, 1986. – С. 56.