Реалізація барокових містобудівних традицій на прикладі міста Микулинців

SA.
2015;
: сс. 189 – 196
Authors: 
Лукомська З. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

 

У дослідженні на прикладі міста Микулинців представлено композиційно-просторові традиції розвитку західноукраїнських міст у період XVII–XVIII ст., які є відображенням ренесансно-барокового містобудування Європи.

1. Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи / под ред. Д. Лихачова. – Москва – Ленинград: Ин-т Истории АН СССР, 1950 р. – 332 с. 2. Aftanazy R. Mikulince. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzaczypospolitej. – Wojewodztwo ruskie Ziemia Halicka i Lwowska: w 7 t. – Wroclaw. – Warszawa – Krakow. – Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich. Wydawnictwo 1995. – T. 7. – S. 116–123. 3. The Sekond Military Survey (1806–1869) [Електронний ресурс] // Historical Maps of the Habsburg Empire. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://mapire.eu/en/map/collection/ secondsurvey/ ?zoom=14&lat=49.39116&lon=25.6154. 4. Czolowski A. Przeszlosc i zabytki wojewodstwa Tarnopolskiego / A. Czolowski, B. Janusz. – Tarnopol: Wyd-wo Tarnopolia, 1935. – 104 s. 5. Hauser Z. Warownia nad Seretem // Spotkania z zabytkami. Kultura. Tradycje. Pamiatki. – 1998. – № 10. – S. 17–18. 6. Cлавчук Ю. Микулинці / Ю. Славчук // Шляхами Золотого Поділля. Тернопільщина і Скалатщина: Регіональний історико-мемуарний збірник: в III т. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто: Друкарня О О. Василіян, 1983. – Т. ІІІ. – С. 301 – 309. 7. Mikulińce Town Cadastral Map 1861, with Neighboring Villages [Електронний ресурс] // The Gesher Galicia Map Room. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://maps. geshergalicia.org/cadastral/mykulyntsi-mikulince-1861/. 8. KręglewskaFoksowicz E. Rydzyna. Urbanistyka i zabytki / E. Kręglewska-Foksowicz. – Poznań : Wydawnictwo poznańskie, 196. – 68s.