Машинозчитувані технології для захисту від підробки/ machine-readable technology for anti-counterfeiting

Authors: 
Сопрунюк П.М., Kаріоті М.А.

У даній статті проаналізовано етапи розвитку систем автоматичного зчитування та розпізнавання інформації записаної на об’єктах та вбудованих носіях даних. Визначено сучасний стан справ у галузі розробки нанорозмірних електронних систем. Здійснено вибір можливого напрямку розвитку технологій ідентифікації об’єктів. Визначено ключові вимоги до виконання нанорозмірних систем ідентифікації об’єктів.

1. K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov , D. Jiang , Y. Zhang , S. V. Dubonos , I. V. Grigorieva , A. A. Firsov «Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films», Журнал Science від 22 Жовтня 2004р., Vol. 306 no. 5696 (2004) С. 666-669. 2. Річард Фейман. «Там багато місця внизу» //Сайт Мічиганського державного університету, США, транскрипт лекції, Пасадена, США, 1959 р. -  http://www.pa.msu.edu/~yang/RFeynman_plentySpace.pdf - транскрипт. 3. K. Eric Drexler «Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology», Anchor Books, New York, 1986 – 308с. 4. В.Й. Запоточний Новітні технології в системах захисту цінних  паперів. «Квалілогія книги», збірник наукових праць, Випуск 1(19)/2011, Львів, Українська академія друкарства, 2011р. – с. 53-54 5. Пат. 1985035 А США. Card sorter : Пат. 1985035 А США, John T Kermode (США), Harry P Sparkes (США) ; Westinghouse Electric & Mfg Co; заяв. 05.11.30 ; опубл. 18.12.34. 6. Пат. 3311915 A США. Microwave identification systems : Пат. 3311915 A США, Hideo Mori (США) ; Abex Corp; заяв. 20.10.65 ; опубл. 28.03.67. 7. Пат. 2612994 A США. Classifying apparatus and method: Пат. 2612994 A США, Norman J Woodland(США), Silver Bernard (США) ; заяв. 20.10.49 ; опубл. 07.10.52.