Оцінювання динамічних властивостей логарифмічних ацп з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках

Authors: 
Антонів У.С., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З.

Запропоновано математичні моделі логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, наведено результати моделювання та дано оцінку динамічних властивостей.

1. Мичуда З.Р. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі – АЦП майбутнього.- Львів: Простір, 2002.- 242 с.  2. Мичуда З.Р. Моделювання впливу паразитних міжелектродних ємностей логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на паралельних пасивних конденсаторних комірках// Міжвідомчий наук.-техн. зб. «Вимірювальна техніка і метрологія».- Л.: Вища школа, 2001, вип. 58, с. 26-32.  3. Мичуда З.Р. Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду в активних конденсаторних комірках. Моделювання впливу паразитних ємностей// Міжвідомчий наук.-техн. зб. «Вимірювальна техніка і метрологія».- Л.: Вища школа, 2002, вип.59, с. 81-87.  4.Матецька Л.А., Мичуда З.Р. Логарифмічний аналого-цифровий перетворювач з накопиченням заряду на послідовно включених конденсаторах// Зб.наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства».-Л.: Українська академія друкарства, 2000, №5, с. 36-43.  5.   Мичуда З.Р. Аналоговий ключ/ Мичуда З.Р.// Вісник ДУЛП - Автоматика, вимірювання та керування, Л.: ДУЛП, 1998, вип.356, с.77-83.