Дезінфікуючий вплив ультразвуку на процес очищення стоків пивоварного виробництва

Authors: 
Предзимірська Л.М., Шевчук Л.І., Кондратович О.З.

Національний університет ”Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів, *кафедра загальної хімії 

 The influence of ultrasonic cavitation in the atmosphere of nitrogen, helium and air on microbial decontamination in sewage purification processes of fermentation industries has been investigated. Based on the obtained results, it was found that ultrasonic agitation of nitrogen for the drains of the brewing industry manifests higher efficiency. Досліджено вплив ультразвукової кавітації в атмосфері азоту, гелію та повітря на знезараження мікроорганізмів у процесах очищення стоків бродильних виробництв. З одержаних результатів дослідження встановлено, що вищу ефективність проявляє барботування азоту в ультразвуковому полі на стоки пивоварної промисловості. 

1. Малюжко О.В., Салюк А.І., Нікітін Г.О. Одержання біогазу і кормової біомаси завдяки утилізації стічних вод пивоварного виробництва // Наукові праці УДУХТ. – 2001. – №1. – С.159.  2. Гвоздяк П. За принципом біоконвеєра. Біотехнологія охорони довкілля // Вісн. НАН України. – 2003. – № 3. – С. 29–36. 3. Василяк Л.М., Кудрявцев Н.Н., Костюченко С.В., Зайцева С.Г., Смирнов А.Д. Применение ультразвука для обеззараживания воды // Водоснабжение и санитарная техника. – 2007. – N 8. – С.6–9. 4. Doosti M.R., Kargar R., Sayadi M.H. Water treatment using ultrasonic assistance: A review // Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences. – 2012. – №2(2). – P.96–110. 5. Шевчук Л.І., Коваль І.З., Старчевський В.Л., Никулишин І.Є. Вплив ультразвуку на бактеріальне знезараження води залежно від присутнього газу // Вісник НУ  “ЛП”. – 2008. – № 609. – С.265–268. 6. Коваль І.З., Шевчук Л.І., Старчевський В.Л. Інактивація бактерій роду Bacillus в умовах акустичної кавітації // Вопросы химии и химической технологии. – 2009. – № 6. – С.133–135.