Двостадійний спосіб ініційованої коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції с9

Authors: 
Оробчук О. М., Субтельний Р. О., Мареш З. Ю., Дзіняк Б. О

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів 
 

The initiated suspension cooligomeryzation process of C9 fraction residual has been investigated. The main laws if this process have been determined. The technology of two-stage cooligomeryzation process of C9 fraction unsaturated hydrocarbons  has been suggested. 
Досліджено процес ініційованої коолігомеризації непрореагованих залишків фракції С9  суспензійного процесу. Встановлено основні закономірності процесу, запропоновано технологію двостадійного процесу коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9.

The initiated suspension cooligomeryzation process of C9 fraction residual has been investigated. The main laws if this process have been determined. The technology of two-stage cooligomeryzation process of C9 fraction unsaturated hydrocarbons  has been suggested. 
Досліджено процес ініційованої коолігомеризації непрореагованих залишків фракції С9  суспензійного процесу. Встановлено основні закономірності процесу, запропоновано технологію двостадійного процесу коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9.