Морфологічні властивості спиртових дріжджів в умовах низьких температур

Authors: 
Паляниця Л. Я., Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паньків Н. О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів 

The effect of low temperatures on the morphological properties of alcohol yeast is investigated. The results showed that the lowest degree of damage of yeast cells in the investigated temperature range can be achieved at temperature of -30 оC. 
Досліджено  вплив  низьких  температур  на  морфологічні  властивості  спиртових дріжджів.  Результати  показали,  що  найнижчого  ступеня  пошкодження  дріжджових клітин  у  дослідженому  інтервалі  температур  можна  досягнути  за  температури кріоконсервування -30 оС. 

1. Цуцаева А. А. Криобиология и биотехнология / А. А. Цуцаева, В. Г. Попов, К. М. Сытник. – К.:  Наук.  думка, 1987. – 216  с. 2.  Вплив  низьких  температур  на  морфологічні  властивості дріжджів /  Н. Паньків,  Л  Паляниця,  Н. Березовська,  Р. Косів,  О. Швабюк //  Хімія  та  хімічні технології:  Матеріали  ІІ  Міжнародної  конференції  молодих  вчених  ССТ-2011. –  Львів:  Вид-во Львівської  політехніки, 2011. –  С.126–127. 3. Морфолого-цитологічні  зміни  клітин  дріжджів  за низьких  температур /  Л. Я. Паляниця,  Р. Б. Косів,  Н. І. Березовська,  Н. О. Паньків //  Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2012. – № 5/6 (59). – С.67–69.