Вивчення біологічно активних речовин косариків черепитчастих (gladiolus imbricatus)

Authors: 
Крвавич А. С., Конечна Р. Т., Новіков В. П.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології 

Рresence of polysaccharides, flavonoids, quinones compounds and vitamin C detected using physico-chemical methods of analysis. Quantitative determination of the amount of flavonoids in different extracts of G. imbricatus. Identified biologically active compounds isolated from the extract give grounds to assume that a given medicinal plants will have a wide range of pharmacological activities. 
Проведено фітохімічне дослідження трави косариків черепитчастих (G. imbricatus). Встановлено присутність полісахаридів, флавоноїдів, хіноїдних сполук та вітаміна С та кількіснй  вміст  суми  флавоноїдів  в  різних  екстрактах  косариків  черепитчастих. Ідентифіковані  біологічно  активні  речовини, що  виділені  з  екстракту,  дають  підстави припустити,  що  фітопрепарати  з  цієї  лікарської  рослини  матимуть  широкий  спектр фармакологічної активності. 
 

1.  Нестерук Ю. Рослинний  світ  Українських  Карпат:  Чорногора.  Екологічні  мандрівки. – Львів: БаК, 2003. – 520 с. 2. Державна Фармакопея України. Доповнення 2. / Держ. п-во “Науково-експертний  фармакопейний  центр”. – 1-ше  вид. –  Х.:  Держ.  підпр. “Науково-експертний фармакопейний  центр”, 2008. – 620  с. 3.  Государственная  Фармакопея  СССР:  Вып.1.  Общие методы  анализа /  МЗ  СССР. – [11-е  изд.,  доп.].–  М.:  Медицина, 1987. – 336  с. 4.  Викторов А. П. Фитопрепараты:  рациональный  подход  к  медицинскому  применению /  А. П. Викторов // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 3. – С. 3 – 12. 5. Саламаха В. В. Розробка методів  виділення рутину  і  кверцетину  із  квіток  софори  японської /  Саламаха В. В.,  Протункевич О. О., Присяжнюк К. О. // Праці Одеського політехнічного університету. – 2012. – № 1(38). – С.286–290. 6. Phytochemical research of plant extracts and use in vitro culture in order to preserve rare wild species Gladiolus imbricatus / Krvavych A. S., Konechna R. T., Petrina R. O. [etc.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2014. – № 1. – P.240–246.