Порівняння кристалічних структур октаціанідо-комплексів молібдену та вольфраму з рідкісноземельними елементами

Received: March 08, 2017
Accepted: March 08, 2017
Authors: 
Семенишин Д. І., Типіло І. В.

Порівняно кристалічні структури комплексів [M (CN)8]3-/4-(M = Mo, W) із рідкісно- земельними елементами. Склад комплексів залежить від ступеня окиснення металу комплексоутворювача. Для збереження електронейтральності комплекси [M (CN)8]4- додатково містять йони калію. Встановлено, що структури комплексів [M (CN)8]3- (M = Mo (V), W (V)) є більше подібні між собою і відрізняються від структур [M (CN)8]4- (M = Mo (IV), W (IV)) з лантанідими йонами, які є різноманітніші і залежать від природи, йонних радіусів та ступеня заповненості f – підрівнів лантанідних йонів. Природа молекул води в комплексах є різною. The comparison of crystal structures of the complexes [M(CN)8]3-/4-(M= Mo, W) with the rare earth elements was carried out. The composition of complexes depends on the degree of oxidation of the central metals. To maintain electroneutrality complexes [M (CN)8]4-additionally contain potassium ions. It has been established that complexes [M (CN)8]3- (M = Mo (V), W (V)) are isostructural and differ from the structures [M (CN)8]4- (M = Mo (IV), W (IV)) with the lanthanide ions which belong to different structural types. The nature of the water molecules in the complexes is different.

Порівняно кристалічні структури комплексів [M (CN)8]3-/4-(M = Mo, W) із рідкісно- земельними елементами. Склад комплексів залежить від ступеня окиснення металу комплексоутворювача. Для збереження електронейтральності комплекси [M (CN)8]4- додатково містять йони калію. Встановлено, що структури комплексів [M (CN)8]3- (M = Mo (V), W (V)) є більше подібні між собою і відрізняються від структур [M (CN)8]4- (M = Mo (IV), W (IV)) з лантанідими йонами, які є різноманітніші і залежать від природи, йонних радіусів та ступеня заповненості f – підрівнів лантанідних йонів. Природа молекул води в комплексах є різною. The comparison of crystal structures of the complexes [M(CN)8]3-/4-(M= Mo, W) with the rare earth elements was carried out. The composition of complexes depends on the degree of oxidation of the central metals. To maintain electroneutrality complexes [M (CN)8]4-additionally contain potassium ions. It has been established that complexes [M (CN)8]3- (M = Mo (V), W (V)) are isostructural and differ from the structures [M (CN)8]4- (M = Mo (IV), W (IV)) with the lanthanide ions which belong to different structural types. The nature of the water molecules in the complexes is different.