Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення в радіальних відстійниках

2017;
: pp. 279-284
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”

Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій в промислових відстійниках Червоноградської збагачувальної фабрики з використаннямфлокулянтів на основі поліакриламіду. Описано процеси, що відбуваються всередині відстійника в залежності від способу та швидкості подачі суспензії та їх вплив на утворення горизонтальних та вертикальних течій. Проведено експериментальне дослідження поля концентрацій твердої фази суспензії по глибині та радіусу відстійника. На основі проведених досліджень зроблені висновки та подані рекомендації для підвищення ефективності роботи радіальних відстійників.

The article presents the results of research of the separation process of suspensions in Chervonohrad concentrator plant’s industrial tanks using polyacrylamide flocculant. There were described the processes inside the tank, depending on the method and the rate of flow of the suspension and its influence on the formation of horizontal and vertical movements. Experimental Study of the concentration solids suspension depth and range clarifier. Based on the research conclusions and submitted recommendations to improve the effectiveness of radial settling tanks.

1.Kross H.E. Новый метод подхода к конструированию сгустителя и механизмов сгущения.//  J.S. Afric I nat. Miningand Metallurgy:V.63, N7, p 271-298.2. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. Киев: Вища школа. 1981. 328 с.3..Singh R. P. Charakteristiks of so polimer, polimer-fibre combinations and grafied polymers as drag reducing agents and their industrial application /R.P. Singh, P. Chang, G. V. Reddy, ets.// Drag Reduct.3rd Int Conf. Bristol, 1984.-P.D4/1-D4/5.4. Небера В.П.Флокуляция минеральных суспензий. - М.:Недра,1983.-288с.