Вивчення термічної стійкості моторних олив для бензинових та дизельних двигунів

2017;
: pp. 133-140
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет „Львівська політехніка”

Вивчено зміну експлуатаційних властивостей, груповий вуглеводневий склад та термічнустабільність вихідних і відпрацьованих мінеральних моторних олив для бензинових й дизельних двигунів. На основі отриманих результатів проведених досліджень встановлено, що зміна хімічного складу мінеральних моторних олив після їх експлуатації залежить, в першу чергу, від типу двигуна та умов його експлуатації. Показано, що термічний розклад досліджуваних нафтових моторних олив за однакових умов відбувається неоднаково, що зумовлено як зміною хімічного складу, так і неоднаковим зношенням пакету присадок. Встановлено, що найбільша втрата маси оливи має місце при її експлуатації у бензинових двигунах внутрішнього згорання.

Process of thermal decomposition of the fresh and waste mineral motor oils for the gasoline and diesel engines was studied. Based on the results of the research it’s established that the chemical composition of mineral motor oil after their exploitation depends primarily on the type of engine and it’s service conditions. It is shown that thermal decomposition of the studied petroleum motor oils under the same conditions is not the same, due to a change in the chemical composition and the uneven wear and tear additive package.It was established that the greatest mass loss of oil occurs at its operation in the gasoline internal combustion engine.