Програмний комплекс для прогнозування основних характеристик надійності симетричних ієрархічних систем за допомогою штучних нейронних мереж

2017;
: pp. 186-191
Accepted: March 28, 2017
Authors:
1
Lviv Politechnik National University

A software module for the calculation of the basic characteristics of reliability the symmetric hierarchical distributed systems with a deprecated outgoing elements with branching till the level 1. The prediction of reliability characteristics is done using the artificial neural network of the non iterative radial type. The reduced to the mean value range errors of the ANN learning and forecasting are calculated as well as the time estimations for the ANN learning and forecasting.

1. Щербовських С. В. Математичні моделі та методи для визначення характеристик надійності багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження: монографія / С. В. Щербовських. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 296 с.

2. Марунчак Д. Є., Сидор А. Р. Розрахунок надійності ієрархічних розгалужених систем зі старіючими вихідними елементами: навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 72 с.

3. Павлюк О. “Прогнозування ймовірності роботи та відмови за заданої умови готовності симетричних ієрархічних систем, галужених до 4-го рівня, за допомогою штучних нейронних мереж” / О. Павлюк // Вісник Національного ун-ту “Львівська політехніка”. – 2014. – № 800: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 72–77.

4. Ткаченко Р. О. Штучна нейронна мережа таблично-алгоритмічного типу // Вісник Держ. ун-ту ”Львівська політехніка” “Комп’ю- терна інженерія та інформаційні технології”. – 1999. – № 351. – С. 91–93.

5. Ткаченко Р. О., Павлюк О. М., Когут Р. М. Лінеаризація задач передбачення шляхом фазифікації // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”. – 2004. – № 521. – С. 214–219.

6. Ткаченко Р. О., Павлюк О. М., Ткаченко П. Р. Особливості тренування нейромереж прямого поширення за методом “К найближчих сусідів” // Відбір і обробка інформації. – 2004. – № 20(96). – С. 121–1265.

7. Метод надвисокої роздільної здатності зображень на основі моделі геометричних перетворень / І. В. Ізонін, Р. О. Ткаченко, Д. Д. Пелешко, Д. А. Батюк // “Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту”: зб. міжнар. наук. конф.: Аналіз та моделювання складних систем і процесів. Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання, 25–28 травня 2015 р., Залізний порт. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 284–286.