Застосування інформаційних технологій для визначення транспортних кореспонденцій жителів міста

2017;
: pp. 286-290
Accepted: March 28, 2017
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Transport Technologies

A model of forming a matrix residents of correspondence between pairs of zones action cellular antennas and matrix of alternative public transport routes that connect them was offered.

1. Norbert, Oppenheim Urban Travel Demand Modeling [Text] / Oppenheim Norbert.– John Wiley and Sons, 1995. – 480 p.

2. Public Transport Assignment [Text]. – Department for Transport, Transport Analysis Guidance. – London, 2013. – 23 p.

3. Денисенко О. В. Аналіз методів моделювання процесів функціонування міської пасажирської транспортної мережі / О. В. Денисенко, Н. С. Бубиніна //Інноваційні технології та перспективи розвитку транспорту, автомобільної і дорожньо-будівельної галузей промисловості (іноземними мовами): зб. матеріалів конференцій. – Харків: Цифра принт, 2011. – С. 22–26.

4. Брайловский Н. О. Моделирование транспортных систем /Н. О. Брайловский, Б. И. Грановский. – М.: Транспорт, 1978. – 124 с.

5. Гецович Є. М. Коригування матриці транзитних транспортних кореспонденцій у центральних частинах міст / Є. М. Гецович, Д. В. Засядько, В. М. Панін // Вестник ХНАДУ. – 2013. – Вып. 61–62. – С. 60–63.

6. Sheffy, Y. Urban Transportation Networks. Equilibrium Analisis with Mathematical Programming Methods [Text] /Y. Sheffy. – Engelwood Cliffs: Prentice-Hall, 1995. – 400 p.

7. Гецович Е. М. Транспортное райониро-вание мегаполисов и расчет маршрутов реализации корреспонденций / Гецович Е. М., Засядь-ко Д. В. // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов: сборник тез конференции. – Минск, 2010. – С. 26–33.

8. Berlingerio M. AllAboard: a system for expioring urban mobility and optimizing public transport using cellphone data / M. Berlingerio, F. Calabrese, G. Di Lorenzo, R. Nair, F. Pinelli, M. L. Sbodio // Mobile Phone Data for Development: The main conference on the scientific analysis of mobile phone datasets. – Italy, 2013. – P. 379–411.

9. Білоус А. Б. Визначення оптимального методу дослідження рухомості населення / Білоус А. Б., Демчук І. А. // LXXІ наукова конф. проф.-викл. складу, асп., студ. НТУ: тези доповідей. – К., 2015. –С. 52710. Пат. № 23702 Україна, МПК HO4M 11/00. Спосіб залучення населення до участі у суспільних громадських явищах волевиявлення / Ю. С. Рахубовський, Є. К. Вільковський. – 3 с.