Editorial board

Відповідальний редактор - д.т.н., проф.. Бліхарський З.Я. - директор ІБІД (Україна)

Заступник відп. редактора - д.т.н., проф.. Соболь Х.С. - декан ІБІД (Україна)

Відповідальний секретар - к.т.н., доц. Хміль Р.Є. - доц. каф. БКМ (Україна)

Члени редколегії:

 • д.т.н., проф. Гнідець Б.Г. - проф. каф. МБМ (Україна)
 • д.т.н., проф. Кваша В.Г. - зав. каф. МБМ (Україна)
 • д.т.н., проф. Саницький М.А. - зав. каф. БВ (Україна)
 • д.т.н., проф. Харченко Є.В. - зав. каф. ОМ (Україна)
 • д.т.н., проф. Чернюк В.В. - зав. каф. ГС (Україна)
 • д.т.н., проф. Солодкий С.Й. - зав. каф. АШ (Україна)
 • д.т.н., доц. Желих В.М.. - зав. каф. ТГВ (Україна)
 • д.т.н., проф. Демчина Б.Г. - проф. каф. БКМ (Україна)
 • д.т.н., проф. Тур В.В. - зав. каф. технології бетону і будівельних матеріалів Брестського Технічного університету (Білорусь)
 • Семенюк Ярослав Денисович, Білорусько-російський університет, завідувач кафедри будівельних конструкцій, доктор технічних, наук, професор (м. Могильов, Білорусь)
 • проф. Януш Рак (prof. dr hab. inż Janusz Rak) - керівник кафедри водопостачання та водовідведення стічних вод Жешувської Політехніки ім. Ігнасія Лукасевича (Польща)
 • проф. Александр Козловський (prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski) - керівник кафедри будівельних конструкцій Жешувської Політехніки ім. Ігнасія Лукасевича (Польща)
 • проф. Томаш Бялопетрович (dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof.) - керівник кафедри фізичної хімії та фізико-хімічних основ інженерної екології Католицького університету Любліна ім. Івана Павла II (Польща)
 • проф. Душан Катинський (prof. Ing. Dušan Katu1nský, PhD) - директор інституту архітектурного проектування Технічного університету Кошице (Словаччина)
 • проф. Надежда Стевулова (prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD) - директор інституту інженерії довкілля Технічного університету Кошице (Словаччина)
 • доцент Вінцент Квочак (doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD) - декан факультету будівництва Технічного університету Кошице (Словаччина)