Nepotism as political and legal problem of ukraine’s statebuilding

2015;
: pp.13-19
Received: February 18, 2015
Accepted: March 26, 2015
Authors: 
Lesya Dorosh, Olga Ivasechko

Lviv Polytechnic National University

The article analyses the phenomenon of «nepotism» in political, economic and administrative practice of Ukraine, defines its distinctive manifestations and forms. Taking into account the high rate of Ukraine according to the index of the states where nepotism prospers, the necessity to fight this phenomenon is proclaimed. This is one of the first prerequisites for effective and successful state development in the European understanding.

1. L.V.Bilinska, «Koruptsiia yak sotsialne, psykholohichne i moralne yavyshche», Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitranoho universytetu, Ser.: Yurysprudentsiia, vol. 1, no. 6-1, 2013. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_jur_2013_6-1(1)__36.pdf. [Accessed March 10, 2015].
2. A.Bobruk, «Mimikriia yak destruktyvnyi chynnyk politychnoi kultury ukrainskoho suspilstva» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Spup_2014_4_23.pdf. [Accessed Feb. 28, 2015].
3. I.V.Valiushko, «Antykoruptsiina polityka: kontseptualni pidkhody», Stratehichni priorytety, no. 4 (29), 2013. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spa_2013_4_15.pdf. [Accessed Feb. 24, 2015].
4. A.Gazubej, «Semejnye uzy v Rade: pri Jushhenko – kumov'ja, pri Janukoviche – synov'ja, a sejchas odni brat'ja» [Online]. Available: http://kp.ua/politics/490876-semeinye-uzy-v-verkhovnoi-rade-pry-yuschenk.... [Accessed Feb. 26, 2015].
5. A.Duda, «Ob’iednani opozytsiieiu: do prokhidnoi chastyny «Batkivshchyny» potrapyly potentsiini «tushky» i nove pokolinnia «liubykh druziv»» [Online]. Available: http://tyzhden.ua/Politics/56763. [Accessed March 15, 2015].
6. Konventsiia OON proty koruptsii [Online]. Available: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_c16. [Accessed Feb. 25, 2015].
7. A.M.Kopystyra, «Typolohiia koruptsii v Ukraini» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_8_8.pdf. [Accessed March 10, 2015].
8. D.Kreimer, R.Nurik, O.Sushko, V.Siumar, D.Vilson and M.Shaaf, B’iuchy na spolokh – raund 2: na zakhyst demokratii v Ukraini. Prodovzhennia zvitu Freedom House (lypen 2012): Кyiv, 2012. – 20 р.
9. I.Losiev, «Symuliakry ukrainskoi demokratii» [Online]. Available: http://tyzhden.ua/Politics/23922. [Accessed March 12, 2015].
10. F.Liuis, «Svitove yavyshche», Kurer YuNESKO (koruptsiia), рр. 3-14, serpen 2013.
11. R.Malko, «Mandat u spadok» [Online]. Available: http://tyzhden.ua/Politics/121928. [Accessed March 15, 2015].
12. Iu.V.Matsiievskyi, «Zazyraiuchy u maibutnie: stsenarii involiutsii defektnoi demokratii v Ukraini» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2010_149_137_5.pdf. [Accessed Feb. 28, 2015].
13. T.Nikolaienko, «Parlamentskyi nepotyzm. Rodynni pidriady shturmuiut Radu» [Online]. Available: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/11/6972487/view_print/. [Accessed March 15, 2015].
14. O.Oliinyk, «Favorytyzm i kronizm yak osnovni kryterii kadrovoho doboru polityko-upravlinskoi elity v Ukraini», Viche, no.10, 2014 [Online]. Available: http://www.viche.info/journal/4402/. [Accessed Feb. 28, 2015].
15. L.D.Klymanskа, Ia.B.Turchyn, N.V.Khomа, Ed., ukladav V.M.Picha, Politolohiia: suchasni terminy i poniattia: Korotkyi navchalnyi slovnyk-dovidnyk dlia studentiv VNZ I-IV rivniv akredytatsii, 3-ie vydannia, vypravlene i dopovnene. Lviv: Novyi svit-2000, 2014, 516 р.
16. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy [Online]. Available: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12. [Accessed Feb. 25, 2015].
17. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy [Online]. Available: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. [Accessed Feb. 25, 2015].
18. Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii: Zakon Ukrainy [Online]. Available: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-17. [Accessed Feb. 25, 2015].
19. Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14. [Accessed Feb. 25, 2015].
20. S.Rabinovych, «Neformalni praktyky publichnoi vlady yak forma dii faktychnoi konstytutsii», Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, no.3(74), 2013 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2013_3_16.pdf. [Accessed March 15, 2015].
21. O.Tomkina, «Pryntsyp dobrochesnosti derzhavnoi vlady: postanovka problemy», Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, no.1(76), 2014 [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2014_1_8.pdf. [Accessed Feb. 28, 2015].
22. M.V.Fomina, V.V.Kuzmenko, «Sutnist, formy i klasyfikatsiia koruptsiinykh vidnosyn» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__31.pdf. [Accessed March 14, 2015].
23. Khto komu kum u vitchyznianii politytsi [Online]. Available: http://tyzhden.ua/Publication/2225. [Accessed March 2, 2015].
24. M.V.Chabanna, «Mozhlyvosti zastosuvannia neoinstytutsiinoho pidkhodu do doslidzhennia politychnykh rezhymiv u perekhidnykh derzhavakh» [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Magisterium_p_2012_46_4.pdf. [Accessed March 15, 2015].
25. Jekonomicheskie chudesa iz politicheskogo sora [Online]. Available: http://gazeta.comments.ua/?art=1414659545. [Accessed March 2, 2015].
26. Iak pozbutysia postradianskosti: Proekt Instytutu svitovoi polityky za pidtrymky Chornomorskoho fondu rehionalnoi spivpratsi. Кyiv, 2012. – 150 р. [Online]. Available: http://iwp.org.ua/img/postsov_all_ukr.pdf. [Accessed March 15, 2015].
27. B.Alper Buyukarslan and N.Derya Ergun Ozler, «The overall outlook of favoritism in organization: A literature review», International Journal of Business and Management Studies, Vol.3, No.1, рр. 275-284, 2011.
28. Cronyism in America [Online]. Available: https://freedompartners.org/issues/cronyism-in-america/. [Accessed Feb. 10, 2015].
29. C.Grimshaw, «Offshore, on radar», Legal Week, No.11, рр. 2-5, 2004.
30. Helping Countries Combat Corruption. The Role of the World Bank. Poverty Reduction and Economic Management, The World Bank, Р.8, Sept. 1988.
31. H.-J.Lauth, «Informal Institutions and Democracy», Democratization, Vol.7, No. 4, рр. 21-50, 2000.
32. Judy Nadler and Miriam Schulman, «Favoritism, Cronyism, and Nepotism» / [Online]. Available: http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/government_ethics/introd.... [Accessed Feb. 15, 2015].
33. Our crony-capitalism index [Online]. Available: http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-pol.... [Accessed Feb. 10, 2015].
34. D.Solomon, «Nepotism, patronage and the public trust» [Online]. Available: http://www.integrity.qld.gov.au/library/document/catalogue/speeches-arti... public%20trust%20(2).pdf. [Accessed Feb. 15, 2015].