Selected Issues of Election Programs of Winning Parties in Parlamentary Elections 2011 in the Western Galicia (Poland): Comparative Analysis

2020;
: 21-26
https://doi.org/10.23939/shv2020.01.021
Received: December 18, 2019
Accepted: March 16, 2020
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The research is devoted to the research of selected issues of the election programs of the victorious political parties in the parliamentary elections in the Western Galicia, i.e. in the Lesser Poland and Transcarpathian voivodeships in the parliamentary elections in 2011.  A comparative analysis of these programs was carried out. The ideological and program determination of Polish political parties was made according to the Comparative Manifesto Project and the ParlGov research project.

The election programs of Polish political parties in the Republic of Poland were researched in accordance with such criteria as: 1) the attitude to the communist heritage and the prohibition of officials of the communist period to hold political offices; 2) the role of the Catholic Church (separation of the church from the state), 3) membership in the European Union; 4) foreign policy towards Russia; 5) foreign policy towards Ukraine; 6) NATO involvement and enlargement.

The election programs of right-wing or center-right parties that won the 2011 parliamentary elections in Poland have common features, including support for the Catholic Church in Poland, a negative attitude to the Communist heritage, a negative attitude to Russia, and tend to be more pro-European and Euro-Atlantic orientation. It was also proved that, among all political forces in the elections, only the political parties of the Democratic Left Alliance and the Palikot Movement in their election programs in the 2011 parliamentary elections were in favor of a decisive separation of the Catholic Church from the state.

Döring, H. (2019). Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. University of Bremen: Centre for Social Policy Research. Retrieved from http://www.parlgov.org/

Flis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kubicki, P.(2012). Galicja, między regionem a mitem. In Pawłowska, A.,  Rykiel, Z. (ред.). Region i regionalizm w socjologii i politologii, 92-107. Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Markowski, R. (2002). Propozycja Manifesto Research Group: metoda, wyniki, problem – komentarz. In  Markowski, R. (red.). System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, 289-297. Warszawa: ISP PAN.

Państwowa Komisja Wyborcza. (2020). Отримано з https://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html

Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2011). Wybory 2007. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2013) Wybory 2011. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

 Sokół, W., Żmigrodzki, M. (ред.). (2003). Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej. Lublin:  Wydawnictwo UMCS.

Sula, P. (2018). Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wshodniej w latach 1989-2016. Wrocław: Księgarnia Akademicka.

Szul, R. (1995), Perspektywy regionalizmu galicyjskiego w Polsce na tle tendencji międzynarodowych. In  Chłopecki, J.,  Madurowicz-Urbańska, H. (ред.). Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, 73-91. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

The Manifesto Project Dataset. (2019). Retrieved from https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/

Zarycki, T. (1999) Trwałość historycznych struktur przestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni politycznej. In Gorzelak, G., Szczepański, M., Zarycki, T. (Eds.). Rozwój, Region, Społeczeństwo, EUROREG UW, 89-102.Warszawa-Katowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Wapiński, R. (1993). Regionazim – doświadczenia z przeszłości. In Latoszek, M., (red.). Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, 44-45. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.

Wołek, A. (2014). Szkoły polskiej demokracji: wybory i polityka. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.