Volume 6, 2019

In this issue

(9 articles)
Bohdan Rusyn, Liubomyr Pohreliuk, Viktoriia Vysotska, Mykhailo Osypov
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2019.02.001
pp. 1 - 12
Yevhen Burov, Khrystyna Mykich, Oleh Veres, Vasyl Lytvyn
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2019.02.030
pp. 30 - 40
Mykhaylo Melnyk, Andrіy Kernyskyy, Jaroslaw Rubacha, Tadeusz Kamisinski
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2019.02.052
pp. 52 - 65
Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Ruslan Nebesnyi, Mariia Nazaruk
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2019.02.079
pp. 79 - 89