Volume 6, 2019

In this issue

(9 articles)
Bohdan Rusyn, Liubomyr Pohreliuk, Viktoriia Vysotska, Mykhailo Osypov
pp. 1 - 12
Vasyl Lytvyn, Oleh Naum, Viktoriia Vysotska, Mykola Dverii
pp. 13 - 29
Yevhen Burov, Khrystyna Mykich, Oleh Veres, Vasyl Lytvyn
pp. 30 - 40
Mykhaylo Melnyk, Andrіy Kernyskyy, Jaroslaw Rubacha, Tadeusz Kamisinski
pp. 52 - 65
Іvan Оpirskyy, Serhii Zybin, Vladimir Horoshko
pp. 66 - 78
Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Ruslan Nebesnyi, Mariia Nazaruk
pp. 79 - 89