Алгоритм оптимізації вибору фільтра для попереднього опрацювання зображень перед стисненням на основі методу «предикат — коректор»

2008;
: сс. 46 – 54
Authors: 
Бомба А.Я., Шпортько О.В.

Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра інформатики та прикладної математики

Проаналізовано особливості фільтрування для попереднього опрацювання зображень перед стисненням, обґрунтовано можливість та описано алгоритм оптимізації вибору фільтра на основі методу "предиктор–коректор". Наведено фрагменти програм для реалізації запропонованого алгоритму та результати його застосування для стиснення зображень у форматі PNG.

1. Ziv J. Lempel A. A universal algorithm for sequential data compression // IEEE Transactions on
Information Theory. May 1977. Vol. 23(3). – P. 337–343. 2. Ziv J. Lempel A. Compression of individual
sequences via variable-rate coding // IEEE Transactions on Information Theory. Sept. 1978. Vol. 24(5). –
P. 530–536. 3. Бредихин Д.Ю. Сжатие графики без потерь качества. – 2004.
http://www.compression.ru/download/articles/ i_lless/bredikhin_2004_lossless_image_compression_doc.rar.
4. Методы сжатия даннях. Устройство архиваторов, сжатие зображений и видео / Д. Ватолин,
А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – С. 75–118. 5. Миано Дж. Форматы
и алгоритмы сжатия зображений в действии: Учеб. пособ. – М.: Триумф, 2003. – С. 249–318.
6. Шпортько О.В. Алгоритми оптимізації розкладу LZ77 та вибору розмірів блоків динамічних кодів
Хафмана для стиснення даних у форматі DEFLATE // Економіка та інформаційні технології. Зб.
наукових праць кафедри економічної кібернетики.− Рівне: РДГУ, 2006. – Вип. 4 – С. 104–108.