Інтелектуальні геоінформаційні системи. Міжнародний досвід та шляхи розвитку в Україні

2008;
: сс. 139 – 144
Authors: 
Кісь Я.П., Шаховська Н.Б., Вальчук О.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано історію, міжнародний досвід та сучасний стан інтелектуальних геоінформаційних систем. Запропоновано модель системи та наведено низку вимог щодо її функціонування.

1. Берлянт А.М., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Картография и геоинформатика: ВИНИТИ,
1991. 2. Чабанюк В.С. Основні напрямки розвитку геоінформаційних систем у 90-і роки // Вісник
геодезії та картографії. – 1994. – № 2. – С. 118–135. 3. John E. Harmon, Steven J. Anderson. The
design and implementation of geographic information systems.: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey, 2003. 4. Вальчук О. Б. Інтелектуальна ГІС м. Коломиї // Вісник Нац. ун-ту “Львівська
політехніка”. – 2005. – №62. 5. Кравець Р.Б. Організація багатовимірного подання та аналізу
інформації у реляційній базі даних // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2003. – № 489.