Інтелектуальний сервіс завантаження, керований моделями

2008;
: сс. 55 – 60
Authors: 
Буров Є.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто принципи реалізації та структуру інтелектуального сервісу завантаження у комп’терній мережі. В основу реалізації сервісу покладено архітектурний підхід Адаптивних об”єктних моделей (AOM). Запропоновано структуру системи та визначено типи моделей керування.

1. Thomas Erl. SOA: principles of service design, Prentice Hall, 2007. 2. Jorge Cardoso. Semantic
Web services : theory, tools and applications, Hershey,New York., 2006. 3. Joseph W. Yoder, Ralph
Johnson. The Adaptive Object-Model Architectural Style. The Refactory, Inc. and Software Architecture
Group – Department of Computer Science Univ. Of Illinois at Urbana-Champaign. 4. Ralph Johnson.
Dynamic Object Model. Department of Computer Science University of Illinois at Urbana-Champaign.
5. Jim Alateras. The Adaptive Object Model. O’Reilly XML Blog, August 25, 2005,
http://www.oreillynet.com/xml/blog/index.xml. 6. Буров Є.В. Система формальних специфікацій для
проектування розподілених інформаційних систем // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”
“Інформаційні системи та мережі”. – 2000. – № 406.