Копцептуальна модель бази даних кадрового запезпечення кафедр університету

2008;
: сс. 61 – 68
Authors: 
Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Досліджено діяльність кафедр університету з надання освітніх послуг з підготовки фахівців науково-педагогічними працівниками. Запропоновано концептуальну модель бази даних аналізу кадрового забезпечення кафедри для визначення рейтингу та
описано її основні об’єкти.

1. Моніторинг стандартів освіти / За ред. А. Тайджнмана і Т. Невіла Послтвейта. – Львів:
Літопис, 2003. – 328 с. 2. Зубов Н. Как руководить педагогами: Пособие для руководителей
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2002. 144 с. 3. www.ocvita.org.ua 4. Берко А.Ю.
Верес О.М. Застосування баз даних: Навч. посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2007.– 208 с. 5. Конноли Т.,
Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и
практика. 2-е изд.: Пер. с англ. –М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 1120 с.: ил. 6. Гарсиа-
Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ. – М.:
Издательский дом „Вильямс”, 2003. –1088с.:ил.–Парал. тит. англ. 7. Д. Крёнке. Теория и практика
построения баз данных. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 800 с. – Серия «Классика computer science».
8. Ульман Д., Уидом Д. Введение в системы баз данных. Пер. с англ. –М.: Издательство «Лори»,
2000. – 374 с. 9. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. 7-е изд.: Пер. с англ. – М.:
Издательский дом „Вильямс”, 2001. – 1072 с. 10. А.В.Катренко. Системний аналіз об’єктів та
процесів комп’ютеризації: Навч. посібник. – Львів: «Новий світ-2000». – 424 с. 11. Вендров А.М.
CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем.