Математичне та програмне забезпечення для просторової інвентаризації парникових газів у транспортному секторі

2008;
: сс. 97 – 108
Authors: 
Гамаль Х.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної математики

Розроблено математичні моделі для просторової інвентаризації викидів парникових газів у транспортному секторі України. Описано програмне забезпечення, що реалізує ці моделі, та наведено приклад його застосування.

1. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого
балансу України / Р.А. Бунь, М.І. Густі, В.С. Дачук та ін.; За ред. Р.А. Буня. – Львів: УАД, 2004. –
376 с. 2. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reporting instructions. –
IPCC, 2006. 3. The IPCC Software for Estimating Greenhouse Gas Emissions. IPCC Version 1.1, 2006.
4. Гамаль Х., Терлецька Н. Геоінформаційний підхід до інвентаризації парникових газів на
Львівщині // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали 1-ї Міжнар. конф. молодих науковців
(CSE-2006). – Львів: Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – С. 88–90. 5. Hamal Kh., Bun R.
Spatial modeling of greenhouse gas emissions in energy sector on regional level / Intern. Conf. and Young
Scientists School on Computational Information Technologies for Environmental Sciences.- Tomsk, Russia,
2007.- P. 32-33. 6. Martinus E., Fields W., Fields P. Developing a national inventory for Mexico: Onroad
mobile source emissions inventory / 12th Intern. Emission Inventory Conf. – "Emission Inventories -
Applying New Technologies". – http://www.epa.gov/ttn/chief/conference/ei12/index.html#ses-4.
7. Friedrich R., Freibauer A., Gallman E. Temporal and Spatial Resolution of Greenhouse Gas Emissions
in Europe: Concerned Action CarboEurope-GHG, 2003.- 36 p. 8. Паливно-енергетичні ресурси
Львівщини та їх використання: Статистичний збірник.- Львів: Головне управління статистики у
Львівській обл., 2007. – 70 с. 9. Транспорт і зв'язок Львівської області: Статистичний збірник.-
Львів: Головне управління статистики у Львівській обл., 2007. – 100 с. 10. Просторова база даних
України масштабу 1:500 000. Версія 1.5: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інтелектуальні Системи ГЕО». 11. Кадастр выбросов парниковых газов и их поглощение в
Украине за 1990–2005 гг.: Национальный отчет. – К.: Министерство охраны окружающей
природной среды Украины, 2007. – 315 с.